HomeFAQ/

SRPSKA VITEKA ZAKLETVA

Ja, (ime i prezime), pred Bogom i srpskim narodom, dajem re
:

1. Da u iveti za ojstvo, junatvo, i lepotu.
2. Da u najvie potovati istinu, dostojanstvo, plemenitost, uzvienost, i vrlinu.
3. Da u potovati srpski arhetip muevnosti i enstvenosti.
4. Da u tititi istotu srpske narodne kulture.
5. Da u uvek verno sluiti Bogu i onome kome dam re, i da nikada nikoga, ni sebe, neu izdati.
6. Da nikada necu ui u borbu bez razloga.
7. Da nikada neu napustiti borbu dok ne pobedim, ili doivim poraz.
8. Da nikada nikoga neu zlostavati, a posebno decu, ene, stare, i bespomone.
9. Da se neu odati nijednom poroku.
10. Ako izdam ovu svoju zakletvu vitetva i srpstva, prihvatam da me Bog najstroe kazni.


Amin
.